Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

SOME PICTURE IN VN FINE ART MUSEUM!

Photobucket

Mấy đồ thời nguyên thủy

Photobucket
Hình vẽ trên hang thời nguyên thủy

Photobucket

Vũ nữ Chăm trong múa điệu Apsara

Photobucket
Thần Uma


Photobucket

Lion

Photobucket

Dragon thời Lý. Các là nghiên cứu gọi đây là rồng giun

Photobucket
Người chim

Photobucket
Thạp võ sĩ thời Trần (trong sách LS chống Nguyên Mông thời cấp 2 cách đây 10 năm)

Photobucket
Vẫn là rồng

Photobucket

Chim phượng

Photobucket
Chuông thời Trần

Photobucket
Tượng phu nhân Yến quận công. Xem tướng thì bà này chết trẻ

Photobucket
Tượng Phật bà quan âm ở chùa Hà (Phú Thọ)

Photobucket
Tượng này thì ai cũng biết


Photobucket
Thời hiện đại thích mỗi bức "Em Thúy". Lần nào cũng mê mải ngắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét