Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

CÙNG BÀN LUẬN (XX): THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

Theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg ngày 23-2 vừa qua, các hộ cận nghèo sẽ được vay vốn sản xuất bắt đầu từ ngày 16-4-2013. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. 
Hiện cả nước còn hơn 1,5 triệu hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ tái nghèo hằng năm vẫn còn cao. Có thể xem quyết định của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để hộ cận nghèo có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực tế hiện nay, không ít hộ nghèo được ưu đãi vay vốn sản xuất đã thoát nghèo, sắm được nhiều vật dụng nhưng vẫn muốn… nghèo trở lại để được tiếp tục nhận ưu đãi. Theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015, hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng và hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng, với thu nhập như vậy thật khó để các hộ cận nghèo trang trải nhiều chi phí trong cuộc sống, chứ chưa nói đến việc có vốn để sản xuất dài hơi. Mặt khác, tỷ lệ các hộ thoát nghèo ở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự bền vững vì thực tế điều kiện kinh tế và kỹ năng sản xuất giữa hộ cận nghèo và hộ nghèo chẳng khác nhau bao nhiêu. Chỉ cần một đợt thiên tai, bệnh dịch hay gia đình có người đau ốm,… là hộ cận nghèo có thể lại tái nghèo. Do vậy các hộ cận nghèo rất cần tiếp tục được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh việc bố trí nguồn tín dụng để các đối tượng  tiếp tục được vay cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng  Chính sách xã hội cần quy định thời hạn cho vay phù hợp theo chu kỳ sản xuất, thu hoạch, thu nợ. Quá trình cho vay cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng vốn ưu đãi đến đúng địa chỉ người cần.

Bản thân các hộ cận nghèo cần xác định vay vốn ưu đãi là chính sách lâu dài nên phải tận dụng hiệu quả nguồn tín dụng, tính toán phù hợp với lộ trình sản xuất kinh doanh của hộ gia đình để việc vay vốn mang lại hiệu quả thực sự lâu dài. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là khuyến nông tư vấn bà con chọn cây trồng, vật nuôi thích hợp, có hiệu quả kinh tế cao./. 

HÀM ĐAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét